Thông báo của trường MN Hoa Đào tới phụ huynh học sinh. Nhà trường tổ chức đón học sinh khối 4 tuổi và khối 5 tuổi đi học trở lại từ ngày 11/5/2020

Trường MN Hoa Đào t b: theo văn bản 148/PGD&ĐT, ngày 8/5/2920. Nhà trường tổ chức đón học sinh khối 4 tuổi và khối 5 tuổi đi học trở lại từ ngày 11/5/2020. Riêng trẻ nhà trẻ và trẻ khối 3 tuổi tiếp tục nghỉ học tập trung cho đến khi có thông báo mới. Trân trọng thông báo tới PHHS.