Hoạt động đón học sinh trở lại trường sau thời gian nghỉ học phòng dịch Covid-19 sáng ngày 11/05/2020.