Ngày 07/05/2020 Trường MN Hoa Đào đã tiến hành phun khử khuẩn,vệ sinh lớp học để chuẩn bị cho công tác đón trẻ trở lại trường học ngày 11/05/2020 tới.